50 Ohm WIRELESS

10 Articoli:

WL195N

WL240N

WL240ZHN

WL300

WL300N

WL300ZHN

WL400

WL400N

WL400ZHN

WL500ZHN

Codice CAVEL
Classe CPR sec. UE 305/2011 (DoP)
Disponibilità
: Applicazione
PARAMETRI COSTRUTTIVI
Conduttore interno Ø mm
materiale
Dielettrico Ø mm
materiale
Nastro materiale
Copertura ottica treccia %
Guaina esterna Ø mm
materiale
PARAMETRI ELETTRICI
Impedenza Ohm

su richiesta
Posa Interna

1,00
Cu
2,80
PEG
APA
82
4,95
PVC

50±2
Fca
su richiesta
Posa Interna

1,40
Cu
3,80
PEG
APA
78
6,1
PVC

50±2
Fca
su richiesta
Posa Interna ed Esterna

1,40
Cu
3,80
PEG
APA
77
6,1
LSZH

50±2
Fca
su richiesta
Posa Esterna e Interrata

1,80
Cu
4,80
PEG
APAS
84
7,6
PE

50±2
Fca
su richiesta


1,80
Cu
4,80
PEG
APAS
84
7,6
PVC

50±2
Fca
su richiesta
Posa Interna ed Esterna

1,80
Cu
4,80
PEG
APAS
84
7,6
LSZH

50±2
Fca
su richiesta
Posa Esterna e Interrata

2,70
Cu
7,20
PEG
APAS
82
10,3
PE

50±2
Fca
su richiesta


2,70
Cu
7,20
PEG
APAS
82
10,3
PVC

50±2
Fca
su richiesta
Posa Interna ed Esterna

2,70
Cu
7,20
PEG
APAS
82
10,3
LSZH

50±2
Fca
su richiesta
Posa Interna ed Esterna

3,40
Cu
9,40
PEG
APAS
78
12,7
LSZH

50±2